แบบประเมินคะแนน

DOC PDF Forms
Load.. แบบฟอร์มการประเมินผล สำหรับอาจารย์ประจำบ้าน
Load.. แบบฟอร์มประเมินผล สำหรับอาจารย์วิชาการและประเมินผลเขต
Load.. แบบฟอร์มการประเมินการนำเสนอผลการศึกษา
Load.. สรุปกรอบการประเมินผล
Load.. สรุปแบบฟอร์มการประเมินผล

ส่งคะแนนประเมิน :http://commed.kku.ac.th/wp-admin