Commed เขต2 – วันที่ 7

28 ธันวาคม 2559

~ คอมเมดเขต 2 ~

เวลา13.00 ถึงประมาณ16.00 มีการจัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักศึกษา โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาหลายชนิด คือ ฟุตบอล วอลเล่บอล และกีฬาฮาเฮ

ในเวลาประมาณ 18.00 มีการจัดงานบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษาที่มาฝึกภาคสนาม และมีการแสดงจากชาวบ้านและนักศึกษา