{พาดูวิถีชาวบ้าน}งานบุญแจกข้าว

 พาดูบรรยากาศ การเตรียมขนม

สำหรับงานบุญแจกข้าว

กับชาวบ้านบ้านขุนด่าน

กับนักศึกษาชาว Commed เขต 4

IMG_3155

IMG_3163

IMG_3166

IMG_3168

IMG_3176

IMG_3178

IMG_3181

IMG_3183

IMG_3186