คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกภาคสนามร่วม

image (2)
ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาม 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิชา ประกอบด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์เสาวลักษณ์  แย้มตรีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย) ผศ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ. ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย...
More

คณบดี คณะแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการฝึกภาคสนามร่วมฯ

IMG_0186
  วันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 13.30 - 17.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่จากทั้งสองคณะวิชา ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามร่วม โดยทั้งสองท่านได้สนใจซักถามในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักศึกษาในโอกาสนี้ด้วย
More

โครงการ “พี่สอนน้องมุ่งสู่สุขภาพดี” ประสบความสำเร็จเกินคาด !

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 นักศึกษาเขต 3 ได้จัดโครงการพี่สอนน้องมุ่งสู่สุขภาพดี ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ให้กับเด็กๆชั้น ประถมศึกษาภายในหมู่บ้าน โดยมีเด็กภายในหมู่บ้านเข้าร่วมรวมกว่า 70 คน ภายในโครงการได้มีการแสดงละครให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือและแปรงฟัน กิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม จากนั้นพาเด็กเข้าเล่นฐานให้ความรู้จำนวน 4  ฐาน ได้แก่ วิธีการแปรงฟัน วิธีการล้างมือ วิธีการทำแผลเบื้องต้น และการตรวจร่างกายเบื้องต้น 10 ท่า ลงทะเบียน ละครเวที สอนแปรงฟัน สอนล...
More

นักวิ่งเขตสาม คว้าถ้วยรางวัลใน งานเมืองไดโนเสาร์มินิมาราธอน

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 อำเภอเวียงเก่าได้จัดงาน เมืองไดโนเสาร์มินิมาราธอน ขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาในโครงการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมจากเขต 3 ได้ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Fun run 5 km หญิง ภายในงาน
More

ตื่นแต่เช้า ออกไปสำรวจหมู่บ้านกันเถอะ !

วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2560 เวลา 7.o0 - 19.00 น.  เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาออกไปเก็บข้อมูลวิชาการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลด้านวิถีชุมชน ทั้งหมด 6 วิถี ดังนี้ 1. ประวัติศาสตร์ชุมชน 2. แผนผังเครือญาติ 3. แผนที่เดินดิน 4. โครงสร้างองค์กรชุมชน 5. ระบบสุขภาพชุมชน 6. ปฏิทินชุมชน โดยทั้ง 6 วิถี จะนำข้อมูลมาสรุปและเชื่อมโยงกัน เพื่อวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของชุมชน และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขร่วมกันระหว่างนักศึกษา นักวิชากรและชาวบ้าน ...
More

พิธีเปิดโครงการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เขต 2 นะครับ สำหรับการลงพื้นที่ของ commed ครั้งที่ 35 ก็ได้เริ่มต้นแล้ว เขตที่ 2 ของเราก็ขอนำบรรยากาศในการการเดินทางครั้งนี้มาให้ชมกันครับ              ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ได้มีพิธีเปิดโครงการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดที่โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเตาปูน โดยมี นายธีรธัน ไชยพรศิริ นายอำเภอ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ประจำบ้าน และ เจ้าของบ้าน มาร่วมในพิธีเปิด              นอกจากนี้ ผศ. ดร. ไมตรี ปะการะสังข์ ได้แนะนำตัวแทนนักศึกษาแ...
More

เริ่มแล้ว คอมเมด ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2560

1c621f8
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.สุชาดา  ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วม รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ผศ. เสาวลักษณ์  แย้มตรี  คณบดีคณะพยาบาล...
More

สื่อคอมเม็ด บนยูทูป

_MG_4767
มข.ตามรอยพ่อหลวง ตอน Commed#34 : คอมเม็ด มข. ครั้งที่ 34 บทเรียนชีวิตจากรั้วมหาวิทยาลัยที่หาซื้อไม่ได้ :    คอมเม็ดเขต 1 :    คอมเม็ดเขต 2 :    คอมเม็ดเขต 4 : 
More