เริ่มแล้ว คอมเมด ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2560

1c621f8
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.สุชาดา  ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วม รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ผศ. เสาวลักษณ์  แย้มตรี  คณบดีคณะพยาบาล...
More

สื่อคอมเม็ด บนยูทูป

_MG_4767
มข.ตามรอยพ่อหลวง ตอน Commed#34 : คอมเม็ด มข. ครั้งที่ 34 บทเรียนชีวิตจากรั้วมหาวิทยาลัยที่หาซื้อไม่ได้ :    คอมเม็ดเขต 1 :    คอมเม็ดเขต 2 :    คอมเม็ดเขต 4 : 
More

สิ้นสุดการฝึกภาคสนามร่วมในพื้นที่

f25
  การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 34 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2559 ณ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในหมู่บ้านหนองแต้ บ้านกุดเชียงมี บ้านดง และบ้านขุนด่าน มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 604 คน และอาจารย์ประจำบ้าน 53 คน จากคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โดยระหว่างการฝึกนักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ การศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนและการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงคุณภา...
More

อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมการฝึกภาคสนามร่วม

Pres2
  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี  รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  และ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 34 ปร...
More

คณะผู้บริหารคณะวิชาเข้าเยี่ยมชมการฝึกภาคสนามร่วม

Dean 3
  ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม คณะผู้บริหารจากคณะวิชาต่างๆ ประกอบด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาตร์และคณะ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะ รศ.ดร.พัชรี  เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และคณะ ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกภาคสนามร่วม ครั้งที่ 34 พร้อมทั้งได้ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกเพื่อให้กำลังใจแก่นักศึกษาและขอบคุณคณาจารย์ประจำ...
More

ฝึกภาคสนามร่วมครั้งที่ 34 มข. ณ อำเภออุบลรัตน์

up_4R9A2902
  เริ่มต้นแล้ว..การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดขึ้นใน 4 หมู่บ้านของอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย เขต 1 บ้านหนองแต้ เขต 2 บ้านกุดเชียงมี เขต 3  บ้านดง และ เขต 4 บ้านขุนด่าน ระหว่างวันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2559 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 604 คน และอาจารย์ประจำบ้าน 53 คน จากคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กิจกรรมการฝึกภาคสนามร่วมมี 7 กิจ...
More

บรรยายวิชาการกลาง

14281433_10207919993661103_599322721_n (1)
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ อาคารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการฝึกภาคสนามร่วม ได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการกลางแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกภาคสนามร่วมครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยการบรรยายมีเนื้อหาประกอบด้วย การศึกษาและการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลทุติยภูมิและการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิถีชุมชน การศึกษาเฉพาะเรื่อง การศึกษาครอบครัว เวทีสาธารณะ  การจัดทำโครงการและประเมินผลโครงการ โดยมีทีมวิทยากรจากคณาจารย์คณะวิชาต่างๆและตัวแทนของนักศึกษาที่เคยออกฝึกภาคสนามร่วม เพื่อสร้าง...
More

เริ่มแล้ว ปีที่ 34 COM-MED.

14233183_1083289518373535_1478595663788801709_n
  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีที่การฝึกภาคสนามร่วมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนเข้าสู่ปีที่ 34 อันเป็นเครื่องชี้วัดถึงความสำเร็จและยั่งยืนของการดำเนินกิจกรรม การฝึกภาคสนามร่วม นอกจากจะทำให...
More

คณะกรรมการอำนวยการเตรียมพื้นที่คอมเมด ครั้งที่ 34

survey 1
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการอำนวยการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย ผศ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง และคณะ เข้าพื้นที่บ้านหนองแต้ บ้านกุดเซียงมี บ้านดง และบ้านขุนด่าน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประสานงานและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการฝึกภาคสนามร่วม ครั้งที่ 34 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างภาคการศึกษาที่ 1/2559 โดยจะนำนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานในชุมชนดังกล่าวระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2559 โดยได้รับการต้อนรับจากท่านนายอำเภออุบลรัตน์ คณะเจ้าหน้าที่และชุมชน อันจะ...
More