เหลือแต่โครงการ A แล้วสินะ ._.

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 โครงการ B โครงการ B ได้พาน้องๆโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา เรียนรู้เรื่องการแยกขยะและพาทำกิจกรรมพร้อมแสดงละครอย่างสนุกสนานโดยแฝงข้อคิดในการแยกขยะ โครงการ C ได้จัดทำโครงการทำสมุนไพรไล่ยุงที่โรงเรียนเพื่อนให้ความรู้กับน้องๆ โครงการ E โครงการ E ได้พาน้องๆ ทำกิจกรรมสอนการแปรงฟันและล้างมือให้ถูกหลักการและขั้นตอน เหลือแต่โครงการ A ที่จัดวันที่ 26 ธันวาคมเวลา 9.00 น. ณ ศูนย์เด็กเล็ก ที่จะจัดอบรมใหความรู้เรื่องเบาหวาน
More

การมาของผู้คนที่ล้นหลาม ข้าวจี่ขายดีเกินคาด

เย็น1
ในวันจันทร์ที่25 ธันวาคม 2560 ที่เขต4 หมู่ 10 และหมู่ 14 ได้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยในช่วงเช้า มีกิจกรรมทำบุญร่วมกับชาวบ้านที่วัดศิริสุทธาวาส และวัดโนนสูงโพธิการาม หมู่ที่ 10 วัดศิริสุทธาวาส หมู่ 14 วัดโนนสูงโพธิการาม และในช่วงเย็นคือช่วงเวลา 17.00-20.00 ได้มีกิจกรรมเวทีสาธารณะ เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับประเด็นที่น่าสนใจในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีปาร์ตี้ข้าวจี่ และประกวดสาวรำวง คงกระพัน เพื่อความสนุกสนาน ซึ่งทั้งนี้ได้รับควา...
More

การมาของท่านคณบดี และคณะ

DSC03003
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2560 ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทย์ได้มาเข้าเยี่ยมนักศึกษที่โครงการฝึกภาคสนามร่วมพร้อมกับท่านนายอำเภออำเภอภูเวียง ซึ้งมาพร้อมกับขนมของฝากมากมายจากความห่วงใย ทางเขต 4 ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เช่นเดิมโดนวันนี้จะเป็นการดำเนินการเริ่มต้นของโครงการ A และการทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องของโครงการ B โครงการ A ได้ทำการเริ่มเชิญชวนผู้คนในหมู่บ้านให้รับทราบถึงข้อมูลเรื่องโรคเบาหวานโดยผ่านทางประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตอนเช้าและเดินเชิญชวนรอบหมู่บ้าน เนื่องจากจะ...
More

โครงการ B และD พบปะชุมชน

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่โครงการ B และ D ได้ลงพื้นที่พบปะกับชุมชนเพื่ออบรมให้ความรู้ เสียงหัวเราะและรอยยิ้มกับทางชุมชน โครงการ B โครงการ B ได้ดำเนินการทำแผ่นพับและเดินประชาสัมพันธ์ตามบ้านเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย และกระจายความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งชุมชนในระแวกนั้น โครงการ D โครงการ D ได้จัดอบรมผู้ใหญ่และเด็กให้ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับตัวโครงการ โดยได้ให้ความรู้ผ่านการแสดงละครและกิจกรรมมากมาย
More

เขต4 กับโครงการในวันนี้

D5
รวมภาพเด็ด โครงการเขต 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นักศึกษาเขต 4 แต่ละโครงการได้ทำการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายโดยทางเราฝ่ายไอที ก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมในแต่ละโครงการมาให้ทุกๆท่านได้รับชมกัน โครงการ A  โครงการชุมชนปลอดภัยใส่ใจโรคเบาหวาน สมาชิกเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมทำอุปกรณ์  และมีการซักซ้อมบทละคร   โครงการ B โครงการจัดขยะและสิ่งแวดล้อมในเขตบริเวณบ้านพัก เดินประชามสัมพันธ์ตามบ้าน และ ทำสื่อเพื่อใช้ในการอบรม   โครงการ C สมุนไพรห...
More

เขต 4 และการออกเดินทาง

เขตที่ 4 ได้ออกเดินทางเวลา 13.00 น. มาถึงเวลา 15.00 น. และได้แยกย้ายกันไปตามบ้านเพื่อจัดเตรียมของใช้พร้อมแนะนำตัวกับเจ้าของบ้าน ในวันเดียวกันเวลา 19.00 น. ยังมีกิจกรรมแนะนำตัวกับชาวบ้านเพื่อบอกถึงจุดประสงค์ของงานและทำความรู้จักกับคนสำคัญของพื้นที่พร้อมกับคุณพ่อ คุณแม่ที่มอบที่พักอาศัยให้ โดยได้รับเกียรติจากนายธีรธันย์ ไชยพรศิริ นายอำเภอ อำเภอเวียงเก่า เป็นประธานในงาน    
More

เลื่อนการประชุมชี้แจงก่อนออกฝึก เป็นวันที่ 20 ธันวาคม

COMMED เลื่อนเป็น 20 ธันวา
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการฝึกภาคสนามร่วม เรื่อง การประชุมชี้แจงก่อนการออกฝึกภาคสนามร่วม จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 แจ้งเลื่อนเป็นวันที่เวลา 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมประจักษ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในเวลา 08.30 -12.00 น. เป็นการชี้แจงเรื่องการเดินทาง การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ และการชี้แจงอื่นในภาพรวม และเวลา 13.00 น เป็นต้นไป เป็นการแยกประชุมรายเขต เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกิจกรรม โครงการ ปฏิทินการดำเนินงาน เป็นต้น  จึงแจ้งมาให้นักศึกษาทุกคนทราบโดยทั่วกัน และเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจง ...
More

เริ่มแล้ว คอมเมด ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2560

1c621f8
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.สุชาดา  ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วม รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ผศ. เสาวลักษณ์  แย้มตรี  คณบดีคณะพยาบาล...
More