โครงการ “พี่สอนน้องมุ่งสู่สุขภาพดี” ประสบความสำเร็จเกินคาด !

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 นักศึกษาเขต 3 ได้จัดโครงการพี่สอนน้องมุ่งสู่สุขภาพดี ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ให้กับเด็กๆชั้น ประถมศึกษาภายในหมู่บ้าน โดยมีเด็กภายในหมู่บ้านเข้าร่วมรวมกว่า 70 คน ภายในโครงการได้มีการแสดงละครให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือและแปรงฟัน กิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม จากนั้นพาเด็กเข้าเล่นฐานให้ความรู้จำนวน 4  ฐาน ได้แก่ วิธีการแปรงฟัน วิธีการล้างมือ วิธีการทำแผลเบื้องต้น และการตรวจร่างกายเบื้องต้น 10 ท่า ลงทะเบียน ละครเวที สอนแปรงฟัน สอนล...
More

นักวิ่งเขตสาม คว้าถ้วยรางวัลใน งานเมืองไดโนเสาร์มินิมาราธอน

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 อำเภอเวียงเก่าได้จัดงาน เมืองไดโนเสาร์มินิมาราธอน ขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาในโครงการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมจากเขต 3 ได้ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Fun run 5 km หญิง ภายในงาน
More

เด็กนักเรียนประถมในหมู่บ้านวิ่งตะโกนไปทั่วเพื่อประกาศข่าวว่า..

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นักศึกษาเขต 3 ได้ทำการประชุมเตรียมตัวพร้อมทั้งซักซ้อมการดำเนินงาน สำหรับการจัดโครงการพี่สอนน้องมุ่งสู่สุขภาพดี ในเวลา 8:30 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ณ โรงเรียนหนองขาม อ.เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมจะเป็นการให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ร่วมถึงผู้ที่สนใจทุกระดับ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดีเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ความสำคัญและวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง ความสำคัญและวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง การปฐมพยาบา...
More

ด่วน พบนักศึกษาถือขวดสีน้ำตาลปริศนาแจกชาวบ้าน หลังตรวจสอบพบว่ามันคือ ??…

กิจกรรมโครงการ น้ำหมักธรรมชาติ 1 ถัง 1 ครัวเรือนจากคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นในวันที่ 22 ธ.ค. 2560 ณ หมู่บ้าน โคกหนองขาม ที่ศาลา ณ เวลา 8.00-9.00 น. โดยมีวัตถุประสงต์ในการส่งเสริมชุมชนให้รู้และเข้าใจถึงการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ ในระดับครัวเรือน รวมถึงการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในทาอ้อมเพื่อลดอัตราการเกิดผลเสียต่อสุขภาพภายในชุมชนได้ทดลองใช้เพื่อให้พืชผลเจริญเติบโต นอกจากการบรรยายที่ศาลาแล้ว นักศึกษายังได้เดินสำรวจรอลบริเวณหมู่บ้าน โดยมีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการ...
More

การฝึกภาคสนามร่วม ครั้งที่ 35 เขต 3 ได้เริ่มขึ้นแล้ว !

วันนี้นักศึกษา เขต 3 ณ บ้านหนองดู่ และโคกหนองขาม ได้ร่วมกันจัดพิธีเปิด การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2560 โดยมี นายธีรธันย์ ไชยไชยพรศิริ นายอำเภอ อำเภอเวียงเก่าและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในการตีค้องเพื่อเปิดการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 เพื่อเป็นศิริมงคลในการจัดกิจกรรมตลอด 7 วันต่อจากนี้   ได้มีการจัดการแสดงเป็นการขอบคุณ ชาวบ้านบ้านหนองดู่และโคกหนองขามออีกด้วย
More

เลื่อนการประชุมชี้แจงก่อนออกฝึก เป็นวันที่ 20 ธันวาคม

COMMED เลื่อนเป็น 20 ธันวา
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการฝึกภาคสนามร่วม เรื่อง การประชุมชี้แจงก่อนการออกฝึกภาคสนามร่วม จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 แจ้งเลื่อนเป็นวันที่เวลา 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมประจักษ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในเวลา 08.30 -12.00 น. เป็นการชี้แจงเรื่องการเดินทาง การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ และการชี้แจงอื่นในภาพรวม และเวลา 13.00 น เป็นต้นไป เป็นการแยกประชุมรายเขต เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกิจกรรม โครงการ ปฏิทินการดำเนินงาน เป็นต้น  จึงแจ้งมาให้นักศึกษาทุกคนทราบโดยทั่วกัน และเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจง ...
More

เริ่มแล้ว คอมเมด ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2560

1c621f8
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.สุชาดา  ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วม รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ผศ. เสาวลักษณ์  แย้มตรี  คณบดีคณะพยาบาล...
More

พิธีปิดโครงการฝึกภาคสนามร่วมครั้งที่ 34 เขต 3 บ้านดง

up_4R9A4236
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 16.00-18.00 น. ได้มีพิธีปิดโครงการฝึกภาคสนามร่วมครั้งที่ 34 โดยมีการมอบของที่ระลึกให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง ผู้อำนวยการโรงพยาบลาส่งเสริมตำบลบ้านดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และ 3 รวมถึงเจ้าของบ้านพักนักศึกษาทุกๆ หลัง จากนั้นมีการกล่าวให้โอวาทจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร) นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์ และผู้ใหญ่บ้านประเสริฐ  สมศรีโย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  และมีการกล่าวรายงานโครงการทั้ง 6 โดยหัวหน้าโครงการ และหัวหน้าเวทีสาธารณะ โดยได้กล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมต...
More