เริ่มแล้ว คอมเมด ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2560

1c621f8
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.สุชาดา  ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วม รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ผศ. เสาวลักษณ์  แย้มตรี  คณบดีคณะพยาบาล...
More

พิธีปิดโครงการฝึกภาคสนามร่วมครั้งที่ 34 เขต 3 บ้านดง

up_4R9A4236
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 16.00-18.00 น. ได้มีพิธีปิดโครงการฝึกภาคสนามร่วมครั้งที่ 34 โดยมีการมอบของที่ระลึกให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง ผู้อำนวยการโรงพยาบลาส่งเสริมตำบลบ้านดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และ 3 รวมถึงเจ้าของบ้านพักนักศึกษาทุกๆ หลัง จากนั้นมีการกล่าวให้โอวาทจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร) นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์ และผู้ใหญ่บ้านประเสริฐ  สมศรีโย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  และมีการกล่าวรายงานโครงการทั้ง 6 โดยหัวหน้าโครงการ และหัวหน้าเวทีสาธารณะ โดยได้กล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมต...
More

เขต 3 ไหว้ศาลปู่ตาเเละทำวัตรเช้า

IMG_7896
***********Community medicine เขต 3***********                        วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 6.30 น.-10.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์สุขภาพ เขต 3 ได้ถวายภัตตาหารเช้าให้พระภิกษุสงฆ์ ทำวัตรเช้าและกินข้าวร่วมกับพ่อฮักแม่ฮักที่ วัดบึงไทร หมู่  2 และ วัดใหม่โพธิ์งาม หมู่ 3 จากนั้น นักศึกษาได้ทำการไปไหว้ศาลปู่ตาเพื่อเป็นศิริมงคลและขอขมาลาโทษและขอบคุณสิ่งศักสิทธิ์ ที่สถิตอยู่ที่บ้านดง พร้อมทั้งบอกกล่าวลากลับภูมิลำเนาวันที่ 29 ธันวาคม 2559 หลังกล่าวลาแล้ว หมอพราหมณ์ได้ทำการผูกข้อมือนักศึกษา เพื่อเป็...
More

เขต 3 โครงการขยะเเลกไข่เเละโครงการตรวจสุขภาพเเละฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง

DSCF6930
***********Community medicine เขต 3***********                วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 7.30-10.30 น. ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เขต 3 โครงการที่ 5 ได้จัดทำการอบรมเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์ ให้กับชาวบ้านตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งหัวข้อที่อบรมประกอบด้วย โรคพิษสุนัขบ้า, พรบ. คุ้มครองสัตว์,การฉีดยาคุมในสุนัข, โรคปากเท้าเปื่อยในโคกระบือ พร้อมทั้ง จัดทำโครงการขยะเเลกไข่ซึ่งจะให้ไข่ไก่กับชาวบ้านที่นำขยะรีไซเคิลมาเเลก     **************...
More

กิจกรรมเวทีสาธารณะเขต 3 หมู่ 3 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

IMG_4745
***********Community medicine เขต 3***********              ในวันที่ 26 ธันวาม 2559 เวลา 18.00 น.-20.00 น. นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพหมู่ที่ 3 ได้ทำการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนเเก่น เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักร่วมกันถึงปัญหาในชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมมีจำนวนทั้งสิ้น  35 คน ซึ่งประกอบด้วย น้องๆ ลูกหลานบ้านดง,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3,ผู้เฒ่าผู้เเก่ของหมู่ 3 เเละชาวบ้านซึ่ง ประเด็นปัญหาที่ได้จากการลงประชามติเรียงลำดับจากความสำคัญมากไปน้อยคือ 1.น้ำไม่พอ...
More

เขต 3 โครงการสอนโภชนาการเเละพาน้องๆ ระบายสี

4R9A3779
***********Community medicine เขต 3***********            วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เขต 3 โครงการ 2 ได้พาน้องๆ โรงเรียนบ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนเเก่น วาดภาพระบายสีการ์ดอวยพรวันปีใหม่เเละเล่านิทานเพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กเเละความสามารถทางด้านภาษา เเละยังได้ทำการ สอนเรื่องธงโภชนาการเเละสารอาหารที่ควรได้รับสำหรับเด็กวัยเรียน ให้กับน้องๆ ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆ เป็นอย่างดี *****************************************************
More

กิจกรรมเวทีสาธารณะเขต 3 หมู่ 2 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

up_IMG_0135
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 18.00-19.30 น.  นักศึกษาในโครงการฝึกภาคสนามร่วมเขต 3 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะขึ้นทั้งในบริเวณหมู่ 2 และ หมู่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในหมู่ 2 นั้นได้จัดขึ้นที่บริเวณศาลากลางบ้านของหมู่ 2  การจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะจัดขึ้นเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทำแบบสอบถามตั้งแต่วันแรกๆ ของการออกภาคสนามนั้นคืนสู่ชุมชน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ 40 คน โดยปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขมากที่สุดที่ได้รับการแสดงความคิดเห็นจากชาวบ้าน ร่วมกับการนำเสนอขอ...
More

โครงการชุมชนสัมพันธ์และโครงการยืดดีมีแฮงเริ่มแล้ว!

up_IMG_0109
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:00-17:00 น. ได้มีกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพนธ์ และโครงการยืดดีมีแฮงขึ้นที่โรงเรียนบ้านดง โดยเป็นกิจกรรมสันทนาการและออกกำลังกาย เริ่มจากกิจกรรมฝึกสมาธิ ตามด้วยกิจกรรมเต้นบาสโลบ จากนั้นเป็นการยืดร่างกายเอสมาธิ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพตาและคอจากการทำงาน และมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วย  
More

เขต 3 นำเสนอวิถีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ^o^

up_4R9A3408
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00-11.30 น. ได้มีกิจกรรมการนำเสนอวิถีชุมชนจากการศึกษาชุมชน จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) โดยมีการนำเสนอวิถีทั้งหมด 6 วิถี ได้แก่ โครงสร้างองค์กรชุมชน แผนที่เดินดิน ประวัติศาสตร์ชุมชน ปฏิทินชุมชน แผนผังเครือญาติ ระบบสุขภาพชุมชน จากนักศึกษาทั้ง 15 บ้าน จากเขต 3 โดยนำเสนอข้อมูลที่ได้ค้นคว้าทั้งหมด ทั้งวิธีการหาข้อมูล ข้อมูลในวิถีชุมชน และการเชื่อมโยงกับวิถีอื่นๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลวิถีชุมชนที่ได้ ทำให้เข้าใจในชุมชนมากยิ่งขึ้นและสา...
More