เริ่มแล้ว คอมเมด ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2560

1c621f8
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.สุชาดา  ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วม รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ผศ. เสาวลักษณ์  แย้มตรี  คณบดีคณะพยาบาล...
More

Commed เขต2 – วันที่ 7

28 ธันวาคม 2559 ~ คอมเมดเขต 2 ~ เวลา13.00 ถึงประมาณ16.00 มีการจัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักศึกษา โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาหลายชนิด คือ ฟุตบอล วอลเล่บอล และกีฬาฮาเฮ ในเวลาประมาณ 18.00 มีการจัดงานบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษาที่มาฝึกภาคสนาม และมีการแสดงจากชาวบ้านและนักศึกษา  
More

Commed เขต 2 – วันที่ 5

27 ธันวาคม 2559 ~ คอมเมดเขต 2 ~ ในเวลา 08.30 เป็นต้นไปได้มีการจัดโครงการ "การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม" ซึ่งได้มีการให้ความรู้แก่ชาวบ้านเกี่ยวกับการทำถังขยะ อบรมความรู้เกี่ยวกับหลัก 5R ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะ ประเภทขยะและถังขยะ   เวลา10.30 เป็นต้นไปได้มีการจัดโครงการทันตสาธารณะสุข โดยโครงการนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับฟัน การดูแลความสะอาดฟัน สาเหตุและอาหารที่ทำให้เกิดฟันผุ โดยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กๆในชุมชม และมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อแจกของรางวัล และก่อนกลับได้มีการทาสีที่ฟังของน้องๆเพื่...
More

Commed เขต 2 – วันที่ 5

~ คอมเมดเขต 2 ~ "โครงการผู้สูงวัยสุขกายสบายใจ" จัดในช่วงเช้าเวลาตั้งเวลา 08.00-12.00 เป็นไปด้วยความราบรื่นโดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประมาณ 70 คน ในช่วงเย็นเวลา 18.00-20.00 มีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านกุดเชียงมี ได้เล่าปัญหา และหาวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นโดยแบ่งเป็นหมู่ 8 และหมู่15 ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากชาวบ้าน โดยหมู่ 8 มีผู้เข้าร่วม 37 คน และหมู่ 15 มีผู้เข้าร่วม 17 คน ภาพกิจกรรมเวทีสาธารณะของหมู่ 8  ภาพกิจกรรมเวทีสาธารณะของหมู่ 15
More

Commed เขต2 – วันที่ 4

วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ~ คอมเมดเขต 2 ~ ในวันนี้มีการจัดทำโครงการสัตว์เลี้ยงปลอดภัย ชุมชนห่างไกลโรคติดต่อ ซึ่งเป็นการให้บริการฉีดวัคซีน ให้ยาถ่ายพยาธิ และส่งเสริมความรู้วิธีการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และความรู้เกี่ยวกับโทษของการฉีดยาคุมกำเนิดให้สัตว์เลี้ยง โดยมีสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นสัตว์เล็ก 60 ตัว และสัตว์ใหญ่ 21 ตัว   ในช่วงบ่าย มีการสรุปงานวิถีชุมชนและจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการนำเสนอ
More

Commed เขต2 วิถีชุมชนและเก็บข้อมูลวิชาการ(เก็บตกจากวันแรก) – วันที่ 3

24 ธันวาคม 2559 ~ COMMED เขต 2 ~ ช่วงเช้าได้มีกิจกรรมออกกำลังกายโดยวิธีการกายบริหาร ช่วงบ่ายได้มีการเก็บข้อมูลวิชาการต่อจากวันที่ 23 ธันวาคม และมีการรวบรวมข้อมูลของวิถีชุมชนที่ได้มาจากวันที่ 23 ธันวาคม และได้เตรียมการนำเสนอ กิจกรรมประจำวันนี้!! #05 ถ่ายรูปกับอาหารที่ช่วยกันทำ มื้อไหนก็ได้ที่อร่อยที่สุด
More

Commed เขต2 วันทำวิถีชุมชน และเก็บข้อมูลวิชาการ – วันที่ 2

23 ธันวาคม 2559 ~ COMMED เขต 2 ~ เขต2วันนี้ ตอนเช้าเราได้มีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันทั้งเขต เวลา06.00น. เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และในช่วงเช้าหลังจากออกกำลังกายได้มีการออกสำรวจข้อมูลฝ่ายวิชาการ ช่วงบ่ายได้มีการศึกษาวิถีชุมชน ส่วนในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีการออกกำลังกายร่วมกับชาวบ้านที่ลานกว้าง เพื่อส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
More

วันแรก!! COMMED ครั้งที่ 34 เขต 2 ณ บ้านกุดเชียงมี อ.อุบลรัตน์

22 ธันวาคม 2559 เริ่มต้นขึ้นแล้ว!! ~ โครงการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 34 ~ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สำหรับเขต 2  จัดขึ้นที่บ้านกุดเชียงมี อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งในภาคเช้านักศึกษาบางส่วนได้เดินทางมาถึงโดยสวัสดิภาพ และตามมาอีกรอบในช่วงบ่าย ในตอนเย็น ทางเขต 2 ได้มีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นกับชาวบ้านกุดเชียงมี และมีการแนะนำตัว พร้อมทั้งแนะนำกิจกรรมที่จะมาทำในครั้งนี้ ~~~
More

รายชื่อนักศึกษาเขตที่ 2 (พร้อมข้อมูล)

รายชื่อเขต-2_รายบ้าน รายชื่อเขต2_โครงสร้าง รายชื่อหัวหน้าบ้าน-เขต-2   แบ่งสมาชิกตามโครงการ รายชื่อหัวหน้าโครงการ-เขต-2 รายชื่อสมาชิกโครงการ-1-เขต-2 รายชื่อสมาชิกโครงการ-2-เขต-2 รายชื่อสมาชิกโครงการ-3-เขต-2 รายชื่อสมาชิกโครงการ-4-เขต-2 รายชื่อสมาชิกโครงการ-5-เขต-2 รายชื่อสมาชิกโครงการ-6-เขต-2   แบ่งสมาชิกตามวิถีชุมชน รายชื่อหัวหน้าวิถี-เขต-2  
More