คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองหนองเตาปูน หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  เขต 2 ได้จัดทำโครงการสิ่งแวดล้อม  ในชื่อโครงการว่า คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เป็นโครงการเกี่ยวกับการปลูกฝังและให้ความรู้กับเยาวชนในโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองหนองเตาปูน โดยจัดรูปแบบกิจกรรมเป็นเกมกีฬาและนันทนาการที่สนุกสนานและสอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเก็บขยะ การแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เริ่มโครงการ กิจกรรมแรกก็ให้เด็กๆเดินเก็บขยะบริเวณโรงเรียน เก็บได้ 4 ถุงใหญ่ กิจกรรมที...
More

คณบดีพบนักศึกษา เขต2

ข่าวสารประจำวันของเขตสอง ประจำวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2560 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ ได้ลงมาเยี่ยมเยียนนักศึกษาตามโครงการต่างๆ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษา ณ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกภาคสนามครั้งนี้            
More

ตื่นแต่เช้า ออกไปสำรวจหมู่บ้านกันเถอะ !

วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2560 เวลา 7.o0 - 19.00 น.  เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาออกไปเก็บข้อมูลวิชาการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลด้านวิถีชุมชน ทั้งหมด 6 วิถี ดังนี้ 1. ประวัติศาสตร์ชุมชน 2. แผนผังเครือญาติ 3. แผนที่เดินดิน 4. โครงสร้างองค์กรชุมชน 5. ระบบสุขภาพชุมชน 6. ปฏิทินชุมชน โดยทั้ง 6 วิถี จะนำข้อมูลมาสรุปและเชื่อมโยงกัน เพื่อวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของชุมชน และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขร่วมกันระหว่างนักศึกษา นักวิชากรและชาวบ้าน ...
More

พิธีเปิดโครงการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เขต 2 นะครับ สำหรับการลงพื้นที่ของ commed ครั้งที่ 35 ก็ได้เริ่มต้นแล้ว เขตที่ 2 ของเราก็ขอนำบรรยากาศในการการเดินทางครั้งนี้มาให้ชมกันครับ              ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ได้มีพิธีเปิดโครงการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดที่โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเตาปูน โดยมี นายธีรธัน ไชยพรศิริ นายอำเภอ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ประจำบ้าน และ เจ้าของบ้าน มาร่วมในพิธีเปิด              นอกจากนี้ ผศ. ดร. ไมตรี ปะการะสังข์ ได้แนะนำตัวแทนนักศึกษาแ...
More

เขต2 เดินทางมาถึงแล้ว!!

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เขต2 ได้เดินทางมาถึง บ้านหนองเตาปูนและบ้านโพธิ์ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นักศึกษาเข้าที่พักและเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคสนามร่วม ครั้งที่35 ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2560
More

เลื่อนการประชุมชี้แจงก่อนออกฝึก เป็นวันที่ 20 ธันวาคม

COMMED เลื่อนเป็น 20 ธันวา
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการฝึกภาคสนามร่วม เรื่อง การประชุมชี้แจงก่อนการออกฝึกภาคสนามร่วม จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 แจ้งเลื่อนเป็นวันที่เวลา 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมประจักษ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในเวลา 08.30 -12.00 น. เป็นการชี้แจงเรื่องการเดินทาง การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ และการชี้แจงอื่นในภาพรวม และเวลา 13.00 น เป็นต้นไป เป็นการแยกประชุมรายเขต เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกิจกรรม โครงการ ปฏิทินการดำเนินงาน เป็นต้น  จึงแจ้งมาให้นักศึกษาทุกคนทราบโดยทั่วกัน และเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจง ...
More

เริ่มแล้ว คอมเมด ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2560

1c621f8
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.สุชาดา  ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วม รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ผศ. เสาวลักษณ์  แย้มตรี  คณบดีคณะพยาบาล...
More

Commed เขต2 – วันที่ 7

28 ธันวาคม 2559 ~ คอมเมดเขต 2 ~ เวลา13.00 ถึงประมาณ16.00 มีการจัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักศึกษา โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาหลายชนิด คือ ฟุตบอล วอลเล่บอล และกีฬาฮาเฮ ในเวลาประมาณ 18.00 มีการจัดงานบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษาที่มาฝึกภาคสนาม และมีการแสดงจากชาวบ้านและนักศึกษา  
More

Commed เขต 2 – วันที่ 5

27 ธันวาคม 2559 ~ คอมเมดเขต 2 ~ ในเวลา 08.30 เป็นต้นไปได้มีการจัดโครงการ "การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม" ซึ่งได้มีการให้ความรู้แก่ชาวบ้านเกี่ยวกับการทำถังขยะ อบรมความรู้เกี่ยวกับหลัก 5R ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะ ประเภทขยะและถังขยะ   เวลา10.30 เป็นต้นไปได้มีการจัดโครงการทันตสาธารณะสุข โดยโครงการนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับฟัน การดูแลความสะอาดฟัน สาเหตุและอาหารที่ทำให้เกิดฟันผุ โดยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กๆในชุมชม และมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อแจกของรางวัล และก่อนกลับได้มีการทาสีที่ฟังของน้องๆเพื่...
More