เริ่มแล้ว คอมเมด ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2560

1c621f8
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.สุชาดา  ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วม รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ผศ. เสาวลักษณ์  แย้มตรี  คณบดีคณะพยาบาล...
More

กิจกรรมเขต1วันที่3 -โครงการแยกขยะ +เตรียมงานโครงการwalk rally โครงการสอนน้องล้างมือ และโครงการผู้สูงอายุ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  โครงการอบรมแยกขยะ   การเตรียมงานโครงการเด็ก(walk rally)และการเตรียมโครงการสอนน้องล้างมือ การเตรียมโครงการผู้สูงอายุ
More

ภาพกิจกรรมเขต1 วันที่ 2- กีฬาตำบล เก็บรวบรวมข้อมูลเเชิงปริมาณ ประชาสัมพันธ์โครงการแยกขยะ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
"ประชุมกรรมการเขต-กีฬาตำบล" "เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ศึกษาครอบครัว ทำงานเครื่องมือศึกษาชุมชน 6 วิธี" "ประชาสัมพันธ์โครงการแยกขยะ"
More

เขต1มาแล้ว…. พีธีเปิดและกิจกรรมวันแรก คอมเมดครั้งที่34 @บ้านหนองแต้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
"....ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมายังบ้านหนองแต้ อำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น... ...ประชุมคณะกรรมการเขต ณ วัดยางคำ... ...แนะนำตัวกับชุมชนและพิธีเปดการฝึกภาคสนามโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่5 หมู่6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น..."
More

โครงการของเราสิ้นสุดไปพร้อมกับ Commed เฮ่!

วันที่ 14 มกราคม 2559 โครงการปิดท้าย Commed "โครงการชุมชนสัมพันธ์ด้วยการออกกำลังกาย" ได้จัดขึ้น ณ วัดโนนสระบัว บ้านโคกสูง ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเล่นเก้าอี้ดนตรี กระโดดยาง กีฬาแชร์บอล และกีฬาฟุตบอล มีชาวบ้านโคกสูงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เสียงชมเสียงแชร์ให้กำลังใจนักกีฬาอย่างครึกครื้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โครงการของเราสิ้นสุดไปพร้อมกับ Commed เฮ่! มาช้าไปหน่อยแต่ไม่ได้ลืมมาขอบคุณทุกคนนะ ขอบคุณจริงๆที่มาร่วมด้วยช่วยกันทำโครงการที่แสนจะ Chronic ของเราให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณจริงจร...
More