หน้าหลัก


 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา 9 กันยายน 2560

 กำหนดการบรรยายวิชาการกลาง 10 กันยายน 2560

คู่มือฝึกภาคสนามร่วม 2560

ปฏิทินการฝึกภาคสนามร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

แผนที่พื้นที่ฝึกภาคสนามร่วม 

  ?   คำถามที่พบบ่อย FAQ