หน้าหลัก


กำหนดการนำเสนอผลการฝึกภาคสนามร่วมฯ 21 มกราคม 2561

กำหนดการประชุมชี้แจงก่อนออกฝึกฯ 20 ธันวาคม 2560

ตารางรถรับ-ส่ง การเดินทางเข้าพื้นที่

ยานพาหนะและพัสดุ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา 9 กันยายน 2560

กำหนดการบรรยายวิชาการกลาง 10 กันยายน 2560

คู่มือฝึกภาคสนามร่วม 2560

ปฏิทินการฝึกภาคสนามร่วม ประจำปีการศึกษา 2560 

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

แผนที่พื้นที่ฝึกภาคสนามร่วม 

  ?   คำถามที่พบบ่อย FAQ